Reglement kascontrolecommissie

Artikel 1

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, genoemd in Artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement benoemt een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee leden en één reservelid. Zij hebben zitting voor twee jaar en treden af volgens rooster.

Artikel 2

De kascontrolecommissie heeft tot taak een schriftelijk of mondeling verslag, alsmede een advies uit te brengen over de balans en de rekening van baten en lasten. Zij heeft het recht de boeken en overige bescheiden betreffende dit financiële beheer in te zien.

Artikel 3

Tot lid van de kascontrolecommissie zijn alleen benoembaar leden van het “Nieuwedieper Visserskoor" die geen bestuursfunctie in de vereniging bekleden en geen lid zijn van een andere commissie van het “Nieuwedieper Visserskoor”.

Vastgesteld bij besluit van de bestuursvergadering d.d. 29 januari 2019

© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.