Andere reglementen

Het bestuur kan bij de uitoefening van zijn taak door commissies terzijde worden gestaan.

De instelling van een commissie kan geschieden zowel door het bestuur als door de Algemene Ledenvergadering. Van elke ingestelde commissie dient een commissiereglement door de Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd. De leden worden geacht bekend te zijn met alle in een als officieel orgaan der vereniging aangewezen periodiek of bij rondschrijven bekend gemaakte mededelingen.

Dit reglement treedt in werking op 2 maart 2019.

Het kan altijd gewijzigd worden met een twee-derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden op een Algemene Ledenvergadering.

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet besluit het bestuur.

Vastgesteld bij besluit van de Bestuursvergadering van 29 januari 2019 Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2019 te Den Helder.

Voorzitter: Secretaris:

© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.